מידע שימושי

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

סימן ג': ניהול הבית המשותף תקנון 61.  בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף.

המשך לקרוא >